Varför gör vi det vi gör?

Det är viktigt för oss att ha kul på jobbet. Därför är vi tydliga med hur vi ser på vårt systemstöd, vårt arbetssätt och vilka verksamheter som det passar för.

Vi säger JA till

Att samarbeta med organisationer där Ponty är helt rätt och att ni som kund känner att ni verkligen får det ni behöver.

För att komma dit behöver vi på djupet förstå era utmaningar, behov och målsättningar. När vi säger att vi tycker att vi matchar varandra, då menar vi det!

Vi säger NEJ till

Att sälja in Ponty till varje pris. Därför brukar vi, med vår kunskap om vad som erbjuds på marknaden, rekommendera en annan leverantör till dig som har ett behov som vi inte kan lösa.