A-direkt väljer Ponty

A-direkt är arkitektkontoret som är bäst på att förse arkitektföretag med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser behovet av resurser. A-direkt arbetar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi är väldigt stolta och glada att A-direkt valde Ponty i sin upphandling av rekryteringssystem.