Nyheter

Det bästa rekryteringssystemet

Jag har publicerat ett blogginlägg på HR Sverige-bloggen där jag resonerar kring rekryteringssystem. I korthet ligger utmaningen i att rekrytering kan innebära så många olika saker beroende på vilka utgångspunkter man har och vilken roll man befinner sig i.

När vi träffar en organisation för första gången ställer vi alltid ett antal frågor. Syftet är att komma underfund med om vi har en realistisk möjlighet att göra dem nöjda. Märker vi att de har en annan syn på rekrytering än den som vi utgår ifrån rekommenderar vi dem att välja en annan leverantör. Tjusningen med detta är att vi har en relativt homogen världsbild tillsammans med våra kunder. Det gör att vår utveckling ligger i linje med de behov och de utmaningar en professionell rekryterare ställs inför. Något som förutom att skapa konkret affärsvärde också är väldigt roligt!

Läs mer