Vad är det för skillnad mellan ATS och Rekryterings- och CRM-system för professionella rekryterare?

När vi träffar en organisation för första gången ställer vi alltid ett antal frågor. Organisationen är oftast på jakt efter ett nytt rekryteringssystem. Syftet är att komma underfund med om vi har en realistisk möjlighet att göra dem nöjda. Märker vi att de har en annan syn på rekrytering än den som vi och våra kunder utgår ifrån, rekommenderar vi dem att välja en annan leverantör. Tjusningen med detta är att vi har en relativt homogen världsbild tillsammans med våra kunder. Det gör att vår utveckling ligger i linje med de behov och de utmaningar en professionell rekryterare ställs inför. Något som förutom att skapa konkret affärsvärde också är väldigt roligt!

Med jämna mellanrum dyker frågan upp i sociala medier om det finns någon som kan rekommendera ett bra rekryteringssystem. Det lämpliga svaret borde vara att utan att veta något om dig eller din organisation går det inte att svara på. Alla system är byggda utifrån olika världsbilder och hjälper dig att lösa olika delar av det mångfacetterade arbete som rekrytering är. 

Låt mig ge några exempel på hur en professionell rekryterare prioriterar kontra en HR-avdelnings utmaningar.

Tiden är knapp

När en kund hör av sig till ett rekryteringsbolag är det ofta tidspress. Kunden förväntar sig att rekryteringsbolaget eller konsultbolaget relativt snabbt ska kunna presentera relevanta kandidater eller konsulter. Att till exempel sitta och vänta in eventuella ansökningar innebär oftast en förlorad affär. Att ha en relevant och uppdaterad databas är då ett måste. En viktig detalj för en professionell rekryterare är bland annat timing. Att veta när rätt kandidater är tillgängliga för rätt kund.

Search är avgörande

Karriärsidor, snygga hemsidor och employer branding i all ära. Vi ser i våra data-analyser att en stor del av våra kunders framgång stavas search. Att effektivt kunna söka i olika kanaler men FRAMFÖR ALLT att kunna söka i sin egen databas är avgörande! 

Datakvalité hjälper 

Att köpa rätt system är viktigt. Men ännu viktigare är implementationen! Att medarbetarna vet hur de ska använda systemet, att förstå varför datat är viktigt för den enskilda rekryteraren och för hela organisationens framgång. Och inte minst för bolagets kunder. De måste kunna lita på att rekryteringsbolaget eller konsultbolaget attraherar rätt kandidater eller konsulter för just deras verksamhet.

Vi måste ta hand om både våra kunder och kandidater

Ponty har sedan vi startade alltid haft en kund-del, CRM-funktionalitet i Ponty. Det är inte bara kandidater eller konsulter som ska vårdas. Våra kunder måste ha full kontroll över deras kundvård och deras försäljning.

Det finns förstås många fler skillnader mellan hur ett rekryteringsbolag och en HR-avdelning prioriterar. Och det är precis som det ska vara. Min poäng är att beskriva att det viktigaste för oss som leverantör är att vårt antagande när vi bygger system till våra kunder stämmer överens med den världsbild som våra kunder har. Och att vår roadmap framåt sker i samarbete med våra kunder. Vi har den största respekt och rekommenderar gärna ATS-system till kunder som har en annan världsbild än vi och våra kunder. De systemen har högst troligt ett antagande som stämmer överens med hur en HR-avdelning eller en TA-avdelning prioriterar i sina processer. 

Om du är intresserad av hur vi och våra kunder ser på rekrytering och vilka antaganden som präglat och fortsätter prägla byggandet av vårt system, är du välkommen att höra av dig till oss på Ponty. 

Har vi en god match vill vi gärna bli din leverantör. Men låt oss börja i rätt ordning! Att först förstå hur er organisation tänker och prioriterar kring hantverket rekrytering.