Välkommen Novare Potential

Novare Potential är ett nytt bolag i Novarefamiljen som, sedan januari 2016, arbetar som ett rekryterings- och bemanningsbolag med syfte att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Idag saknar många nyanlända arbete samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Detta vill Novare Potential förändra. Genom innovativa rekryteringsmetoder och ett starkt kontaktnät i det svenska näringslivet vill Novare Potential vara bryggan som leder nyanlända in i yrkeslivet och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential. De är ett kommersiellt bolag, men har ett vinsttak på 8 %. All överskjutande vinst kommer att gå till en stiftelse med uppgift att stödja nyanländas väg till arbete.

Vi på Ponty är väldigt stolta och glada att få vara med på resan och hjälpa Novare Potential i deras fantastiska arbete.