Välkomna Women Ahead

Women Ahead är ett rekryteringsföretag med ständigt aktuellt och växande kandidatnätverk av kompetenta kvinnor som vill ta nästa steg i karriären. De söker aktivt upp och attraherar de mest framgångsrika och kompetenta kvinnorna inom svenskt näringsliv  med fokus inom IT- och Telecom. Women Ahead sökte ett rekryterings- och CRM-verktyg och vi är väldigt glada att de har valt Ponty som leverantör.