Vi välkomnar Ngenia

NGENIA är en naturlig kontaktyta för framgångsrika ingenjörer, teknikintresserade individer och tillväxtorienterade organisationer som bär två karaktärsdrag: hög potential och höga ambitioner. Vi välkomnar Ngenia som kund till Ponty och ser fram emot ett långt och fruktbart samarbete.